فرصت های سرمایه گذاری

افق کاری شرکت تا سال 1404

ارائه سرویس های نوین در جهت استفاده بهینه از منابع انرژی و کم کردن هزینه های ارائه خدمات با استفاده از ساختارهای دانشی جدید در حول ساختار حوزه‌های کارآفرینی، توانمندسازی و تسهیلگری در امور تکنولوژی اطلاعات ، محور کاری شرکت را تشکیل می‌دهند و در این فرآیند، دانش گروه‌های تخصصی، انتخاب نحوه ارائه خدمات و انتخاب شرکای تجاری، شکل گرفته و متمرکز گردیده است .

 

پیشنهادهای شرکت اعتدال گیتی گستر برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و کارآفرینان خرد

  • سیستم های اندازه گیری و ارزشگذاری خدمات
  • سیستم‌های ایجاد افزونگی ساختارهای ارائه سرویس از درگاه های مختلف
  • سیستم های جمع آوری داده های غیر متمرکز
  • سیستم های فشرده سازی و هم سازی سیستم های احراز هویت
  • سیستم های بالا بردن سطح کیفی وب سایت با قابلیت های در دسترس بودن، انعطاف پذیری و سادگی طراحی و طرح های مهندسی شده
  • طراحی خدمات بر اساس استانداردهای متمرکز سازمانی
  • کاهش هزینه های راه اندازی خدمات هوشمندسازی ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط
  • جهش حرکت به تجهیز کسب و کارهای سنتی به تکنولوژی های نوین