طرح ها و پیشنهاد ها

خلاصه ای از مهمترین پروژه ها و فعالیت های شرکت اعتدال گیتی گستر

 • طرح شبکه (شاخص سازی و بازارسازی کارآفرینان همگن)
 • طرح متمم(مرکز تجمیع و مدیریت بازرگانی یکپارچه-مرکزی کارآفرینان نوپا)
 • طرح حمیت(حمایت مدیریتی یکپارچه تعاونی ها)
 • طرح ویر(هر ورزشکار یک رسانه)
 • طرح همکار(همراهی مجازی کارآفرینان رسمی)
 • طرح باکار(بازارسازی کارآفرینان رسمی)
 • طرح توانمندسازی

 

پیشنهادهای شرکت اعتدال گیتی گستر برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و کارآفرینان خرد

 • سیستم های اندازه گیری و ارزشگذاری خدمات
 • سیستم‌های ایجاد افزونگی ساختارهای ارائه سرویس از درگاه های مختلف
 • سیستم های جمع آوری داده های غیر متمرکز
 • سیستم های فشرده سازی و هم سازی سیستم های احراز هویت
 • سیستم های بالا بردن سطح کیفی وب سایت با قابلیت های در دسترس بودن، انعطاف پذیری و سادگی طراحی و طرح های مهندسی شده
 • طراحی خدمات بر اساس استانداردهای متمرکز سازمانی
 • کاهش هزینه های راه اندازی خدمات هوشمندسازی ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط
 • جهش حرکت به تجهیز کسب و کارهای سنتی به تکنولوژی های نوین