اصول و افق کاری

 اصول شرکت اعتدال گیتی گستر 

احترام به مشتری و افراد ، برآوردن درخواست مشتریان ارتقاء کیفیت تخصصی پرسنل و ایجاد شرایط مناسب برای جوانان مستعد از جمله اصول شرکت اعتدال گیتی گستر به هنگام ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد

 

 افق کاری شرکت تا سال 1404

ارائه سرویس های نوین در جهت استفاده بهینه از منابع انرژی و کم کردن هزینه های ارائه خدمات با استفاده از ساختارهای دانشی جدید در حول ساختار حوزه‌های کارآفرینی، توانمندسازی و تسهیلگری در امور تکنولوژی اطلاعات ، محور کاری شرکت را تشکیل می‌دهند و در این فرآیند، دانش گروه‌های تخصصی، انتخاب نحوه ارائه خدمات و انتخاب شرکای تجاری، شکل گرفته و متمرکز گردیده است .

 

 سخن پایانی

رویکرد شرکت اعتدال گیتی گستر در همه زمینه های فعالیتی، ارائه خدمات در حوزه های کارآفرینی و تجارت الکترونیک با اتکا بر چهار اصل:

  1. جلب اعتماد مخاطب
  2. همگامی با تکنولوژی روز
  3. بهره گیری از متخصصین حرفه ای
  4. دامپینگ در قیمت ها و خدمات

بوده و هست.

از این رو،با در نظر گرفتن و اجرای این اصول همیشه فرصت همکاری با مشتریان عزیز و ارائه خدمات به آن ها مایه خرسندی و افتخار شرکت می باشد.